top of page

SOLUTIONS

GIỚI THIỆU

Chúng tôi cung cấp các giải pháp trền nhiều lĩnh vực.

Tăng độ tin cậy và hiệu quả đường truyền vệ tinh

Giải pháp quản lý các hoạt động hàng không

Hệ thống truyền dẫn HD/4K không dây cho sự kiện lớn

Truyền tín hiệu video qua mạng 5G/4G/3G

INTRODUCTION

We provide solutions in many areas.

Increase Satellite Service Reliability and Efficiency

Airline Operations Management Solution

Wireless system for big events

Video signal transmission over 5G/4G/3G

bottom of page