top of page

PROJECTS

GIỚI THIỆU

Công ty chúng tôi cung cấp nhiều dự án lớn, nhỏ khác nhau với đa dạng các chủng loại thiết bị, hàng hóa, giải pháp cho nhiều khách hàng lớn trên cả nước trong các lĩnh vực phát thanh, truyền hình, điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, bảo mật... Dưới đây là một số dự án nổi bật mà chúng tôi đã cung cấp cho các khách hàng trong những năm gần đây.

ANTV

Màn hình tường ANTV

VTV

Đầu tư thiết bị cho 4 sec phát sóng theo tiêu chuẩn 4K

ANTV

Hệ thống tường lửa.

VFC

Hệ thống cẩu, dolly và đèn cho VFC

INTRODUCTION

Our company provides many different large and small projects with a variety of equipment, goods and solutions for many large customers across the country in the fields of radio, television, electronics and telecommunications, information technology, security... Here are some outstanding projects that we have provided to our clients in recent years.

ANTV

ANTV backdrop monitor wall

VTV

Invest in equipment for 4 sec of 4K standard broadcast

ANTV

Firewall System

VFC

Crane, Dolly, and Lighting systems for VFC

bottom of page