top of page
Màn hình tường ANTV

Cung cấp màn hình, bộ xử lý video, và lắp đặt màn hình tường cho backdrop của trường quay ANTV.

NĂM
2017
THỰC HIỆN (THÁNG)
12
Location-01.png
ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT
Hà Nội

PROJECT GALLERY

ANTV backdrop monitor wall

Providing monitors, video processor, and installation monitorwall for the backdrop of ANTV's studio.

YEAR
2017
DELOYMENT (MONTHS)
12
Location-01.png
INSTALLATION LOCATION
Hanoi

PROJECT GALLERY

bottom of page