top of page
Hệ thống cẩu, dolly và đèn cho VFC

Dự án cung cấp hệ thống cẩu, dolly của hãng Panther cùng với hệ thống đèn chiếu sáng trong nhà, ngoài trời của hãng Arri, và rất nhiều các thiết bị phụ trợ khác nhằm nâng cao chất lượng âm thanh, hình ảnh, cũng như chất lượng về góc quay, cảnh quay các sản phẩm của Trung tâm.

NĂM
2019
THỰC HIỆN (THÁNG)
4
Location-01.png
ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT
Hà Nội

PROJECT GALLERY

Crane, Dolly, and Lighting systems for VFC

The project provides crane, dolly system of Panther along with indoor and outdoor lighting system of Arri, and many other auxiliary equipment to improve the quality of sound, image, as well as the quality of the shooting angle of VFC's products.

YEAR
2019
DELOYMENT (MONTHS)
4
Location-01.png
INSTALLATION LOCATION
Hanoi

PROJECT GALLERY

bottom of page