top of page

TRUYỀN HÌNH

Hệ thống truyền dẫn HD/4K không dây cho sự kiện lớn

Một giải pháp đồng bộ, hoàn thiện và tin cậy để truyền không dây tín hiệu video từ các camera cơ động về trung tâm điều khiển hoặc về xe màu trong các sự kiện lớn. Giải pháp cho phép mở rộng vùng hoạt động của camera bằng các bộ Extender có kết nối cáp quang và đông thời cho phép trao đổi tín hiệu 2 chiều giữa camera man và trung tâm bao gồm: tín hiệu điều khiển camera từ CCU, tín hiệu intercom, tín hiệu video return, tín hiệu máy nhắc lời prompter.

Hệ thống truyền dẫn HD/4K không dây cho sự kiện lớn

Một sự kiện trực tiếp lớn chẳng hạn như buổi hòa nhạc tại sân vận động là một sự kiện thú vị cho cả khán giả tại chỗ và khán giả ở nhà xem sự kiện được truyền hình trực tiếp. Trong các sân vận động lớn, có những màn hình lớn không chỉ chiếu cảnh trên sân khấu chính mà đôi khi từ hậu trường. Khán giả muốn xem tất cả các hoạt động của sự kiện mà không có hiện tượng trễ lip sync. Trong các sự kiện trực tiếp, việc lắp thêm các màn hình lớn xung quanh sân khấu và ở các vị trí ở xa là điều bắt buộc để đảm bảo thành công của buổi biểu diễn. Cho đến gần đây, những màn hình này chỉ có thể hiển thị tín hiệu từ camera có dây do độ trễ cao của camera không dây gây ra hiện tượng lip sync. ABonAir đã giải quyết vấn đề này nhờ công nghệ đột phá độ trễ 7 msec.

Những thách thức

Trễ lip sync
Phạm vi phủ sóng rộng/ lớn với các vùng phủ sóng chồng chéo
Khoảng cách xa giữa camera và phòng điều khiển hoặc xe màu
Lượng khán giả lớn, và tất cả đều mang theo điện thoại di động
Các chướng ngại vật lý (bảng lớn, màn hình và biển báo)
Hệ thống phải hoạt động cả trong nhà và ngoài trời


Giải pháp sử dụng thiết bị của ABonAir

Các dòng sản phẩm AB500 và AB600 được thiết kế đặc biệt để giải quyết thách thức này bằng cách giảm độ trễ của hệ thống xuống còn 7 msec (ít hơn một nửa khung hình) và do đó loại bỏ vấn đề lip sync. ABonAir cung cấp giải pháp hoàn hảo dựa trên việc triển khai các bộ extender để mở rộng vùng phủ sóng bằng sợi quang ở bất kỳ đâu trong khu vực sự kiện và có thể bao phủ 100% khu vực sự kiện với tín hiệu mạnh mẽ, kết hợp với tín hiệu phản xạ từ các bức tường (MIMO) và cung cấp khả năng linh hoạt cho các góc quay và vị trí vị trí quay bên trong các hành lang.

Bộ extender cho phép triển khai ăng-ten ở bất kỳ đâu trong khu vực sự kiện bao gồm sân khấu phía trước, hậu trường và các điểm cần quan tâm khác. Giải pháp của ABonAir cung cấp phạm vi phủ sóng tuyệt vời cho việc triển khai trong nhà / ngoài trời và cho xe màu hoặc phòng điều khiển.

Chúng tôi đề xuất sử dụng AB507 cho các sân vận động nhỏ, sự kiện nhỏ và AB612 (4K) hoặc AB512 (HD) cho các sân vận động lớn, sự kiện lớn kèm với cấu hình đa khu vực để có độ phủ tốt nhất cho sân khấu, phòng thay đồ và khu vực nhượng quyền.

BROADCAST

Wireless system for big events

A synchronous, complete and reliable solution to wirelessly transmit video signals from mobile cameras to the control center or to OB Van during big events. The solution allows to expand the camera's operating area with Extenders with optical cable connection and at the same time allows the exchange of 2-way signals between the camera man and the center, including: camera control signals from CCU, intercom signals, video return signal, prompter’s signal.

Hệ thống truyền dẫn HD/4K không dây cho sự kiện lớn

A big live event such as an open stadium concert is an exciting event both for the audience on-site and home viewers watching the event broadcast live. In large stadiums, there are large screens that show not only the scene on the main stage but occasionally from backstage. The audience wants to see all of the action without a lip sync delay. In live events, adding monitors around the stage and in remote locations is a must in order to ensure the success of the show. Until recently, these monitors could only show wired cameras due to the high latency of the wireless equipment which caused a lip sync delay. ABonAir has resolved this issue thanks to its groundbreaking 7 msec delay technology.

The Challenges

Lip sync delay
Massive/wide areas of coverage with overlapping coverage zones
Long range due to the long distance between cameras and the control room or OB truck
Large audience, all carrying mobile phones (>50K)
Physical obstacles (boards, screens and signs)
Both indoor and outdoor coverage


ABonAir Solution

The AB500 and AB600 product families were designed specifically to answer this challenge by reducing system delay to 7 msec (less than half a frame) and thereby removing the lip sync issue. ABonAir offers the perfect solution based on the deployment of a Fiber Coverage Extender anywhere within the concert area and can cover 100% of the venue with a robust signal, aggregating signal bounce from walls (MIMO radio), and flexibility of shooting angles and locations within the hall.

The Fiber Coverage Extender enables the deployment of antennas anywhere within the arena including front stage, backstage and other points of interest in the venue. The ABonAir solution provides excellent coverage for indoor/outdoor deployment and for OB truck or control room fiber patch to receiver.

We recommend the AB507 for small stadiums and the AB612 (4K) or the AB512 (HD) for large stadiums with the multi zone upgrade package for best coverage of stage, dressing rooms and concession areas.

bottom of page