top of page
Phần cứng, phần mềm và dịch vụ

Dự án cung cấp hệ thống máy chủ, lưu trữ, hạ tầng mạng, hệ thống truyền dẫn giám sát tín hiệu, hệ thống các phần mềm ảo hóa, phần mềm bảo mật, phát hiện tấn công, quản lý lỗ hổng bảo mật, giúp nâng cao độ an toàn, tin cậy cho hạ tầng công nghệ thông tin của Đài, tạo nền tảng phần cứng ổn định cho cho các phần mềm dịch vụ đang chạy trên đó

NĂM
2020
THỰC HIỆN (THÁNG)
6
Location-01.png
ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT
Hà Nội

THƯ VIỆN ẢNH

bottom of page