top of page
Đầu tư thiết bị cho 4 sec phát sóng theo tiêu chuẩn 4K

Dự án cung cấp, lắp đặt:
- Hệ thống thiết bị Baseband hiện đại chuyên dụng cho 4 sec phát sóng.
- Hệ thống mạng tốc độ cao đóng vai trò kết nối toàn bộ hệ thống phát sóng 4 kênh mới với hệ thống phát sóng hiện có và hệ thống MAM Quản lý phát sóng.

NĂM
2022
THỰC HIỆN (THÁNG)
6
Location-01.png
ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT

THƯ VIỆN ẢNH

bottom of page