top of page
Trường quay S1, S2, S3 của VTV8

Dự án cung cấp các camera chuyên dụng, hệ thống dolly, hệ thống đồ họa bắn chữ, hệ thống trường quay ảo sử dụng điều khiển camera bằng robot và các hệ thống thiết bị phụ trợ khác như âm thanh, ánh sáng, màn hình tường, hệ thống khuếch đại phân chia và xử lý tín hiệu cho trường quay S3, nhằm nâng cao chất lượng về kỹ thuật cũng như nội dung cho các sản phẩm được sản xuất bởi VTV8

NĂM
2019
THỰC HIỆN (THÁNG)
12
Location-01.png
ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT
Đà Nẵng

PROJECT GALLERY

VTV8 S1, S2, S3 studio

The project provides specialized cameras, dolly system, graphic system, virtual studio with robotic camera controler and other auxiliary equipment systems such as sound, light, monitor, distribution amplifiers and signal processing system for S1 studio, in order to improve the technical as well as the content quality for the products produced by VTV8

YEAR
2019
DELOYMENT (MONTHS)
12
Location-01.png
INSTALLATION LOCATION
Da Nang city

PROJECT GALLERY

bottom of page