top of page
Các trường quay

Cung cấp camera, prompter, ống kính, thiết bị âm thanh, ánh sáng và các thiết bị khác cho trường quay của các đài truyền hình.
Tiêu biểu như ANTV, VTV8

NĂM
2020
THỰC HIỆN (THÁNG)
24
Location-01.png
ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT
Hà Nội

PROJECT GALLERY

Studios

Providing cameras, prompters, lens, audio and lighting equipment and other equipment for studios to television stations.
Typically ANTV, VTV8

YEAR
2020
DELOYMENT (MONTHS)
24
Location-01.png
INSTALLATION LOCATION
Hanoi

PROJECT GALLERY

bottom of page