top of page
Camera cho quay phim

Chúng tôi cung cấp camera và các phụ kiện cho các đài truyền hình.

NĂM
2017
THỰC HIỆN (THÁNG)
12
Location-01.png
ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT
Hà Nội

PROJECT GALLERY

Portable camera

We provide cameras and accessories to TV stations

YEAR
2017
DELOYMENT (MONTHS)
12
Location-01.png
INSTALLATION LOCATION
Hanoi

PROJECT GALLERY

bottom of page