top of page
Thiết bị thu thanh đồng bộ

Cung cấp hệ thống thu âm thanh đồng bộ tại hiện trường trong công việc sản xuất phim truyền hình và phim truyện, bao gồm audio mixer, thu phát không dây từ các hãng Sound device, Audio Ltd, ambient, zaxcom...

NĂM
2019
THỰC HIỆN (THÁNG)
3
Location-01.png
ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT
Hà Nội

PROJECT GALLERY

Audio field recording system

Provide a synchronous sound recording system in the field in the production of TV series and movies, including audio mixers, wireless transceivers from Sound device, Audio Ltd, ambient, zaxcom...

YEAR
2019
DELOYMENT (MONTHS)
3
Location-01.png
INSTALLATION LOCATION
Hanoi

PROJECT GALLERY

bottom of page