top of page
Tổng khống chế ANTV

Chúng tôi cung cấp các máy móc thiết bị, triển khai và thi công lắp đặt các thiết bị cho phòng tổng khống chế của ANTV.

NĂM
2011
THỰC HIỆN (THÁNG)
6
Location-01.png
ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT
Hà Nội

PROJECT GALLERY

ANTV continuity room

We provide equipment and installation to ANTV continuity room.

YEAR
2011
DELOYMENT (MONTHS)
6
Location-01.png
INSTALLATION LOCATION
Hanoi

PROJECT GALLERY

bottom of page